Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XXXI sesji

PDFSpraw. z dział. Burmistrza za okres od dnia 17 marca 2021r. do dnia 16 kwietnia 2021r..pdf

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy z org pozarządowymi-OK.pdf

PDFInformacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2020r..pdf
PDFInformacja z dział. org. pozarządowych za 2020r. cz.2.pdf

PDFProj. uchw. w spr. udz. pom. rzecz.dla Powiatu Brzeskiego zagosp. obszaru kom. zbiorowej- BI.pdf

PDFProj. uchw. w spr. udzielenia pomocy fin. dla Powiatu- Nysa Kłodzka- BI.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego- Ptakowice-BI.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie- BI.pdf

PDFProj. uchw. w spr. udzielenia dotacji dla OSP w Łosiowie- SO.pdf

PDFProj. uchw. w spr. udzielenia dotacji dla SP w Brzegu- SO.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie zmiany GPPiRPA-OK.pdf

PDFProj. w spr zwolnienia z należnej za 2021 rok opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alk.- OK.pdf

PDFProj. uchw. w spr. zasobów pomocy społecznej- BI.pdf

PDFproj. uchw. w spawie zmian w budżecie- FN.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie regulaminu dostarczania wody- GK.pdf

PDFProj. Stanowiska- węzeł A4- BI.pdf

Wersja XML