Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

13.05.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 1283 zbywanej na rzecz użytkownika wieczystego

DOC13.05.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz.nr 1283 zbwanej na rzecz użytk.wieczyst..doc
 

Wersja XML