Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Radni Rady Miejskiej:

Waldemar Włodek

Łukasz Bacajewski

Piotr Czepułkowski

Leszek Fornal

Zbigniew Gąsiorowski

Władysław Górka

Ilona Gwizdak

Paulina Kamińska

Jacek Kieroński

Robert Laszuk

Stanisław Piszczek

Roman Pudło

Antoni Rak

Anna Zacharewicz

Dariusz Zięba

Kierownictwo Urzędu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza:

Artur Kotara

Dariusz Struski

Barbara Chyża

Urszula Smolińska

Marzena Demska

Beata Hargot

Wioletta Kruk-Jaromin

Marcin Kulesza

Aleksandra Lipka

Joanna Mokrzan

Urszula Struska

Ireneusz Telego

Ewa Bruchal

Anna Foryś

Joanna Greniuch-Błaszko

Anna Jasińska

Elżbieta Juszczak-Derzypolska

Anna Łabudzińska

Anna Marciniak

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych:

Oświata:

Helena Biernacka

Zdzisław Biernacki

Renata Pawlus

Stanisław Kowalczyk

Joanna Dziasek

Ewa Jarosz

Dorota Mościcka

Anna Sawicka

Ewa Warchał

Kultura:

Anna Bączkowska

Tadeusz Tadla

Opieka społeczna:

Alicja Cieślik

Urszula Bandrowska

Marek Jaśkowiec

Świetlica Terapeutyczna:

Renata Pietruńko

Spółki mienia komunalnego:

Paweł Chojnacki

Andrzej Tarnawa

 

Wersja XML