Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pomiędzy ul. Fabryczną a Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim

DOCXogłoszenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp - pomiędzy ul. Fabryczną a Powstańców Sl. w Lewinie Brzeskim.docx
DOCXprognoza oddziaływania na środowisko - zmiana mpzp pmiędzy ulicą Powstańców Śląskich a ulicą Fabryczną w Lewinie Brzeskim.docx
DOCXprojekt zmiany mpzp miasta Lewin Brzeski.docx
JPEGzałacznik graficzny do zmiany mpzp miasta Lewin Brzeski.jpeg
 

Wersja XML