Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy

DOCXOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy.docx
DOCXPrognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej.docx
DOCXprojekt zmiany mpzp Skorogoszcz.docx
JPEGzałącznik graficzny do zmiany mpzp Skorogoszcz z podpisem.jpeg
JPEGzałącznik graficzny do zmiany mpzp Skorogoszcz.jpeg
 

Wersja XML