Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski oraz o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu studium

DOCXOgłoszenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wgladu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski.docx
PDFProjekt studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski.pdf

PDFStudium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko-Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski.pdf
PDFANEKS DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.pdf

Wersja XML