Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XXXII sesji

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 19 kwietnia 2021r. do 10 maja 2021r..pdf
PDFocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 2020 rok.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.pdf
PDFInformacja o stanie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.pdf
PDFanaliza stanu gospodarki komunalnej za rok 2020.pdf
PDFanaliza systemu gospodarowania odpadami w Lewin Brzeski z uwględnieniem kalkulacji kosztów efektów i problemów.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru sołtysa Mikolin.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru sołtysa Borkowice.pdf
PDFProjekt uchwały ws. opłaty za śmieci.pdf
 

Wersja XML