Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia Gminie Lewin Brzeski pozwolenia wodnoprawnego dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych w gminach: Popielów i Lewin Brzeski

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Lewin Brzeski pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Nysa Kłodzka nowych obiektów budowlanych, tj. ścieżek pieszo-rowerowych na działkach nr 37/5, 44, 45/2, 46 obręb Skorogoszcz, w celu realizacji inwestycji pn.: "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i gminie Lewin Brzeski".

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Lewin Brzeski.pdf
 

Wersja XML