Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymiana źródła ciepła w budynku Ratusza w Lewinie Brzeskim

PDFzawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu dot wymiany żródła ciepła w budynku Ratusza w Lewinie Brzeskim.pdf
DOCXSpecyfikacja Warunków Zamówienia -piec Ratusz.docx
DOCXZał. 1 do SWZ - Formularz oferty.docx
DOCXZał. 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia - art. 125 ust. 1 Pzp.docx
DOCXZał. 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków - art. 125 ust. 1 Pzp.docx
DOCXZał. 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - art. 118 ust 3 Pzp.docx
DOCXZał. 5 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału - art. 125 ust 5 Pzp.docx
DOCXZał. 6 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia - art. 125 ust 5 Pzp.docx
DOCXZał. 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx
DOCXZał. 8 do SWZ - Wykaz robót.docx
DOCXZał. 9 do SWZ - Wykaz osób.docx
DOCZał. 10 do SWZ - Wzór umowy.doc
PDFA-1. Rzut piwnic.pdf
PDFA-0. Plan sytuacyjny.pdf
PDFS-2. Schemat kotł.pdf
PDFS-1. Rzut piwnic.pdf
PDFprzedmiar-kotłownia Ratusz.pdf
PDFOpis techniczny UM Lewin.pdf
PDFOpinia kominiarska.pdf
PDFKotłownia.pdf
DOCXIdentyfikator postępowania.docx
PDFKI-kotłownia Ratusz.pdf

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf

 


 

Wersja XML