Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 maja 2021r.

PDFXXXII sesja Rady Miejskiej - wykaz głosowań.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 19 kwietnia 2021r. do 10 maja 2021r..pdf
PDFInformacja o stanie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.pdf
PDFocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 2020 rok.pdf
PDFanaliza systemu gospodarowania odpadami w Lewin Brzeski z uwględnieniem kalkulacji kosztów efektów i problemów.pdf
PDFanaliza stanu gospodarki komunalnej za rok 2020.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.pdf
PDFProtokół Nr XXXII sesji z dnia 25 maja 2021 r..pdf

Wersja XML