Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Przeczy

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Przeczy

PDFzawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej Przecza 64,5 MW 28.05.2021.pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w Przeczy

PDFDecyzja środowiskowa Veltoro elektrownia fotowoltaiczna o mocy 64,345 MV Przecza 28.05.2021.pdf

Wersja XML