Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego o zakończeniu postępowania ws. budowy odcinka gazociągu niskiego ciśnienia w Lewinie Brzeskim

Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie odcinka sieci gazowej w Lewinie Brzeskim

DOCXOgłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego o zakończeniu postępowania ws. budowy odcinka gazociągu niskiego ciśnienia w Lewinie Brzeskim.docx
 

Wersja XML