Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odnowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Lewin Brzeski – świetlica w miejscowości Łosiów

PDF9._zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
 

PDFinformacja o kwocie zabezpieczonej na realizację zamówienia.pdf
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego Odnowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Lewin Brzeski – świetlica w miejscowości Łosiów

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCXIdentyfikator postępowania.docx
PDFSWZ -ŚWIETLICA ŁOSIÓW.pdf
DOCXZał. 1 do SWZ - Formularz oferty.docx
DOCXZał. 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia - art. 125 ust. 1 Pzp.docx
DOCXZał. 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków - art. 125 ust. 1 Pzp.docx
DOCXZał. 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - art. 118 ust 3 Pzp.docx
DOCXZał. 5 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału - art. 125 ust 5 Pzp.docx
DOCXzał. 6 oświadczenie podmiotów spólnych.docx
DOCXZał. 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx
DOCXZał. 8 do SWZ - Wykaz robót.docx
DOCXZał. 9 do SWZ - Wykaz osób.docx
PDFZał. 10 do SWZ - wzór umowy-ŚWIETLICA ŁOSIÓW.pdf
PDFPFU swietlica Łosiow.pdf
PDFZAŁĄCZNIK DO PFU.pdf
PDFrysunek rzut poziomy instalacji gazowej.pdf
PDFprojekt budowlany-instalacja gazu+kocioł.pdf
PDFmapa z wymiarami.pdf
PDFprzedmiar-świetlica Łosiów1.pdf
PDFprzedmiar-świetlica Łosiów2.pdf
PDFprzedmiar-świetlica Łosiów3.pdf

Wersja XML