Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XXXIII sesji

PDFZestawienie zmina w funduszu jednostki łączny.pdf
PDFSprawozdanie z ziałalności MGDK.pdf
PDFsprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r..pdf
PDFSprawozdanie z działalności biblioteki.pdf
PDFSpraw z dział Burmistrza za okres od 11 maja 2021r. do 08 czerwca 2021r_.pdf
PDFRaport o stanie gminy za 2020 rok.pdf
PDFR-k zysków i strat łączny.pdf
PDFProj. uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Wydz. Ok.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie średniej ceny paliwa - Wydz. OK.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odpr. ścieków- Wydz. GK.pdf
PDFProj. uchw. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego - Wydz. FN.pdf
PDFProj. uchw. w spr. udzielenia wotum zaufania - Wydz. OR.pdf
PDFProj. uchw. w spr. udzielenia absolutorium - Wydz. FN.pdf
PDFProj. uchw. w spr. środków finans. dla Kom Pol. - Wydz. OK.pdf
PDFPostanowienie o poz. zaopiniowaniu proj. regul. dost. wody.pdf
PDFPismo dot. przekaz. do zaopin. proj. regulaminu dost. wody- HYDRO-LEW.pdf
PDFInformacja dot. wyk. planu finansowego MGDK.pdf
PDFInformacja dot. mienia komunalnego.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
PDFInformacja do wyk. planu finansow. Biblioteki.pdf
PDFbilans łączny.pdf
PDFbilans budżetu.pdf
PDFAutopoprawka do raportu o stanie gminy.pdf

PDFProtokół z konsultacji projektu uchwały w spr. programu współpracy gminy z organ. pozarządowymi.pdf

Wersja XML