Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski

PDFInformacja o złozonych ofertach.pdf
PDFzawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf
PDFinformacja o kwocie zabezpieczonej.pdf
PDFodpowiedzi na zapytania do SWZ.pdf
PDFdecyzja RZGW-24.03.2021.pdf
PDFdecyzja ZZ Nysa-11.05.2021.pdf
PDFE.1 - schemat zasilania i szafki SK - A3.pdf
PDFE.2 - schemat szafki SO - A3.pdf
DOCXMINI PORTAL identyfikator.docx
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFopis techniczny.pdf
PDFpozwolenie na budowę 259_21.pdf
PDFpozwolenie OWKZ Opole 30.12.2020.pdf
PDFpozwolenie OWKZ-07.10.2020.pdf
PDFprzedmiar - park Lewin.pdf
PDFrys 1 - pzt - 420x750.pdf
PDFrys 2.1 - pochylnia nr 1 - A3.pdf
PDFrys 2.2 - pochylnia nr 2 - A3.pdf
PDFrys 3 - fontanna - A4.pdf
PDFS.1 - schemat studni wodomierzowej - A4.pdf
PDFS.2 - podbudowa rury woda - A4.pdf
PDFS.3 - schemat studni kanalizacyjnej - A4.pdf
PDFS.4 - podbudowa rury kanaliza - A4.pdf
PDFSTWiOR.pdf
PDFSWZ PARK.pdf
DOCwzór umowy-park.doc
DOCXZałączniki do SWZ.docx

Wersja XML