Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego w Kantorowicach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. linii kablowej niskiego napięcia w Kantorowicach

PDFZawiadomienie ws. wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego w Kantorowicach.pdf

Wersja XML