Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowóz niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół w Brzegu, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie oraz do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Kup

PDFinformacja_o_wyborze_oferty_publikowana_na_stronie_www.pdf
PDFInformacja o złozonych ofertach.pdf
PDFinformacja o kwocie zabezpieczonej.pdf
DOCXidentyfikator postępowania MINIPORTAL.docx
PDFogłoszenie o zamowieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCXwzór umowy.docx
DOCzałączniki do SWZ.doc

Wersja XML