Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2021 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej.doc
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc
DOCZarządzenie Nr 936-2021 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc
 

Wersja XML