Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej w Przeczy

W dniu 20.07.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Przecza, nr działki 197, obręb ewidencyjny 160104_5.0114 Przecza, gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski, województwo opolskie”.

DOCXZawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację budowy farmy fotowoltaicznej w Przeczy.docx
PDFZawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej w Przeczy.pdf
DOCDecyzja środowiskowa dla budowy farmy fotowoltaicznej w Przeczy.doc
PDFDecyzja środowiskowa dla budowy farmy fotowoltaicznej w Przeczy.pdf
 

Wersja XML