Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Lewin Brzeski i gminie Popielów

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski ETAP A,B,C,D,E".

DOCXZawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację budowy ścieżki piesz-rowerowej w gminie Lewin Brzeski i Popielów.docx
 

Wersja XML