Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej nr 102402 O do miejscowości Piaski

PDFinformacja_o_wyborze_oferty_.pdf

PDFInformacja o złozonych ofertach.pdf

PDFinformacja o kwocie zabezpieczonej.pdf
 


DOCXMINIPORTAL identyfikator.docx
PDFogłoszenie o zamowieniu.pdf
PDFSWZ -droga Piaski.pdf
DOCwzór umowy-droga Piaski.doc
DOCXZałączniki do SWZ.docx

 

PDFNIWELETA.pdf
PDFOpis techniczny - droga Piaski.pdf
PDFOpis techniczny oznakowanie docelowe.pdf
PDFORIENTACJA.pdf
PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA D1.pdf
PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA D2.pdf
PDFprzedmiar robót-droga Piaski.pdf
PDFPRZEKRÓJ 1-1 PRZEZ ZJAZD NA DR.POWIATOWĄ.pdf
PDFPRZEKRÓJ 2-2 PRZEZ ZJAZD NA DR.POWIATOWĄ.pdf
PDFPRZEKRÓJ A-A.pdf
PDFPRZEKRÓJ B-B.pdf
PDFPRZEKRÓJ C-C.pdf
PDFSST .pdf
PDFuzgodnienie -Starosta Brzeski.pdf
PDFWJAZD DP.pdf
PDFzatwierdzenie proj org ruchu.pdf
 

Wersja XML