Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice

PDFzawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf
 

PDFInformacja o złozonych ofertach.pdf

PDFinformacja o kwocie zabezpieczonej.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci swz II.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci swz.pdf
 

DOCXidentyfikator MINIPORTAL.docx
PDFogloszenie o zamowieniu.pdf
PDFSWZ -park Skorogoszcz-09.pdf
DOCwzór umowy-park Skorogoszcz.doc
DOCXZałączniki do SWZ.docx
 

PDFlokalizacja-mapa.pdf
PDFPFU - SKOROGOSZCZ 08022019.pdf
DOCXSkorogoszcz-park-przedmiar.docx
PDFSkorogoszczPark A2.pdf.pdf
PDFSkorogoszczPark-Model.pdf
PDFwizualizacja.pdf
ZIPwizualizacje.zip
 

Wersja XML