Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porządek obrad XXXVII sesji

PDFPorządek obrad sesji.pdf
 

PDFWniosek z dnia 27.09.2021 o wprowadzenie dodoatkowych proj. uchwał.pdf

PDFzałącznik nr 2 do WPF (007).pdf
PDFzałącznik nr 1 do WPF (005).pdf
PDFUzasadnienie do WPF.pdf
PDFProj. uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.pdf
PDFProj. uchwały w spr. zmiany WPF.pdf
PDFProj. uchw. w spr. zaciągnięcia pożyczki - przebudowa drogi do Piasek.pdf
PDFProj. uchw. w spr. zaciągnięcia pożyczki - świetlice wiejskie.pdf
PDFProj. uchw. w spr. przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFProj. uchw. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

Wersja XML