Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XXXVII sesji

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 08 czerwca 2021r. do dnia 13 września 2021r..pdf

PDFInformacja za I półrocze 2021.pdf

PDFInformacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021.pdf

PDFProj. uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wronów.pdf

PDFProj. uchw. zmieniający uchwałę w spr. likwidacji BOW.pdf

PDFProj. uchw. w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę-Wydz.RN.pdf

PDFProj. uchw. w spr. przystąpienia Gminy Lewin Brz. do Stowarzyszenia OROT.pdf

PDFStanowisko w spr. sprawozdania z I poł. kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej 2018-2023.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza wrzesień 2021.pdf

 

 


 

Wersja XML