Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bilans z wykonania budżetu za 2019r.

PDFbilans z wykoania budżetu za rok 2019.pdf
PDFbilans skonsolidowany za rok 2019.pdf
PDFbilans łączny za rok 2019r..pdf
 

Wersja XML