Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie budynku mieszkalnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w Kantorowicach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Ptakowicki Potok nowych obiektów budowlanych, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Kantorowicach

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.pdf
 

Wersja XML