Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XXXIX sesji

PDFSpr. z dział. Burmistrza za okr od dn.14 września 2021r. do dn.11 pażdziernika 2021r.pdf
PDFInf. o st. realizacji zad. oświatowych Gm. Lewin Brzeski w roku szkolnym 2020-2021.pdf
PDFProj. uchw. w spr. zarządz. wyb. do organów Samorządu Mieszkańców Miasta LB.pdf
PDFProj. uchw. w spr. nadania nazwy ulicy Stawowa w Chróścinie.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFPorównanie stawek nieruchomości.pdf
PDFProponowane stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zmiany planu Lewin Brzeski.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.pdf
 

Wersja XML