Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XXXVIII sesji

PDFProj. uchw. w spr. zm. uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego.pdf
PDFProj. uchw. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie WPF.pdf
PDFUzasadnienie do WPF.pdf
PDFzałącznik nr 1 do WPF.pdf
PDFzałącznik nr 2 do WPF.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego.pdf
 

Wersja XML