Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Oldrzyszowice

PDFzawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf
 

PDFInformacja o złozonych ofertach.pdf

PDFinformacja o kwocie zabezpieczonej.pdf

PDFmodyfikacja SWZ.pdf
PDFogłoszenie o zmianie.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ -ks Oldrzyszowice.pdf
DOCwzór umowy-kanalizacja Oldrzyszowice.doc
DOCXZałączniki do SWZ.docx
DOCXindentyfikator MINIPORTAL.docx
 

JPEGodcinek do przepompowni w Przeczy.jpeg
PDFOldrzyszowice-trasa sieci.pdf
PDFPFU-kanalizacja sanitarna-Oldrzyszowice.pdf
JPEGskanowanie0006.jpeg
XLSXszacunkowe ilości do wykonania.xlsx
JPEGwarunki techniczne-zarządca sieci wod-kan.jpeg
 

Wersja XML