Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na działce w Kantorowicach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. budynku letniskowego wraz z infrastrukturą na działce w Kantorowicach

PDFZawiadomienie o wszcz.post.adminis.ws.pozwolenia wodnoprawnego.pdf
 

Wersja XML