Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowy układu rowów prawostronnego i lewostronnego drogi wojewódzkiej DW458 oraz usługę wodną dotyczącą odprowadzenia do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach w Ptakowicach wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarty system kanalizacji deszczowej

PDFobwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną.pdf
 

Wersja XML