Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000 zł

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja o złozonych ofertach.pdf
PDFinformacja o kwocie zabezpieczonej.pdf
PDFodpowiedzi na zapytania do SWZ II.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania do SWZ.pdf
PDFpowołanie skarbnika.pdf
PDFwybor burmistrza.pdf
XLSzalacznik-nr-1 do kredytu.xls
 

PDFmodyfikacja SWZ.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE.pdf
 

DOCXidentyfikator MINIPORTAL.docx
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ -kredyt.pdf
DOCXZałączniki do SWZ.docx
 

PDFbilans za 2020r..pdf
PDFopinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2021 .pdf
PDFRb-27S.pdf
PDFRb-28S.pdf
PDFRb-N.pdf
PDFRb-NDS.pdf
PDFRb-Z.pdf
DOCXUCHWAŁA NR XXXVIII.docx
DOCXUzasadnienie.docx
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
 

Wersja XML