Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL Sesja Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXXX sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 10 listopada 2021r. o godz. 8:00 w sali Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 14.

Wersja XML