Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt wieloletniej prognozy finansowej

DOCXprojekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2022r..docx
PDFzałącznik nr 1- wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.pdf
PDFzałącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.pdf
DOCXObjaśnienia przyjętych wartości prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.docx
 

Wersja XML