Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XLI sesji ( dodatkowe projekty uchwał)

PDFzałącznik nr 1 WPF.pdf
PDFUzasadnienie do WPF.pdf
PDFProj.uchw.w spr.wn. wkładu i objęcia udziału w nowotworzonej spółce SIM Opolskie sp. z o.o..pdf
PDFProj.uchw. zm. uchw. w spr. ustalenia wysokości diet.pdf
PDFProj. uchw. zm. uchw. w spr. nadania statutu dla MGOPS w Lewinie Brzeskim.pdf
PDFProj. uchw. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Skorogoszczy po poprawie.pdf
PDFProj. uchw. w spr. WPF.pdf
PDFProj. uchw. w spr. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego.pdf
PDFProj. uchw. w spr. pokrycia części kosztów gosp. odp. komunalnymi z dochodów własnych gminy.pdf
PDFProj. uchw. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.pdf
 

Wersja XML