Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2022 roku

DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2021.doc
PDFUchwała Nr XLI-316-2021 z dnia 25 listopada 2021r..pdf
PDFUchwała Nr XLVII-355-2022 z dnia 29 marca 2022r..pdf
PDFUchwała Nr L-395-2022 z dnia 24 maja 2022r..pdf
 

 1. Ochrona i promocja zdrowia

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022r. II półrocze.doc

DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2022 roku działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc
 


DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022r. I półrocze.doc

 1. Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 1537/2022 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 12.04.2022r. ws. wyboru oferty na realizację zadania publicznego w okresie od 15.04.2022r. do 30.06.2022r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 1. Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego - Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.pdf

Wersja XML