Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Kantorowice

PDFzawiadomienie o wsz. post. w spr. pozwolenia wodnoprawnego w m. Kantorowice.pdf
 

 

Wersja XML