Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia Spółce HYDRO-LEW pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia Spółce HYDRO-LEW pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Lewinie Brzeskim do rowu zlokalizowanego na działce nr 474/20 w Lewinie Brzeskim

PDFzawiadomienie o wszęciu postęowania ws. pozowlenia wodnoprawnego dla spółki Hydro-Lew.pdf
 

Wersja XML