Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2022r.

DOCXprocedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2022 r..docx
DOCformularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc.doc
DOCXoświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.docx
DOCXOświadczenie producenta rolnego ws. dzierżawy lub użytkowania użytków rolnych.docx
PDFstawka zwrotu podatku akcyzowego na 2022.pdf
PDFwzór_wniosku_akcyza_2022.pdf
DOCzestawienie faktur.doc

Wersja XML