Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami

DOCOgłoszenie konsultacji społecznych w sprawie Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi.doc
DOCProjekt Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami 2022r.- Gmina Lewin Brzeski.doc
 

Wersja XML