Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości (załącznik do Zarządzenia nr 02/2022) przeznaczonych w najem lub dzierżawę

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu załącznik do zarządzenia 02-2022.docx
 

Wersja XML