Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utwardzony dojazd do zamieszkałych posesji na terenie Gminy Lewin Brzeski

PDFI część - informacja o wyborze oferty.pdf
PDFII część informacja o wyborze oferty.pdf
 

PDFInformacja o złozonych ofertach.pdf

PDFinformacja o kwocie zabezpieczonej.pdf
 

PDFmodyfikacja SWZ.pdf
PDFogłoszenie o zmianie.pdf
 

PDFodpowiedzi na zapytania do SWZ II.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania do SWZ.pdf

PDFSWZ.pdf
DOCXZal nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx
DOCXZal nr 2 do SWZ Oswiadczenie wstępne.docx
DOCXZal nr 3 do SWZ Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx
DOCXZal nr 4 do SWZ Oswiadczenie wykonawców wspolnie ubiegajacych.docx
DOCXZal nr 5 do SWZ Wykazy robót i osób.docx
DOCXZal nr 6 do SWZ Formularz oferty dodatkowej.docx
DOCXZal nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamowienia.docx
DOCZal nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.doc
DOCXMINIPORTAL identyfikator postępowania.docx
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
 

PDFopinia konserwatorska Strzelniki.pdf

PDFOpis techniczny -CZĘŚĆ I.pdf
PDFOpis techniczny -CZĘŚĆ II.pdf
PDFPolski Ład-Utwardzony dojazd-zakres rzeczowy.pdf
PDFprzekrój normalny-POLSKI ŁAD Model (1).pdf
DOCXrys-połaczenie naw DP i dr gminnej.docx
PDFSTWiOR-utwardzony dojazd.pdf
PDFUtwardzony dojazd-zakres rzeczowy.pdf
PDFuzgodnienie HL.pdf
PDFuzgodnienie z zarządcą dróg powiatowych-03.02.2022.pdf
PDFuzgodnienie-WUOZ.pdf
PDFzakres rzeczowy-mapy lokalizujące.pdf
 

Wersja XML