Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia TAURON Dystrybucja S.A. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami Nysy Kłodzkiej w Kantorowicach nowych obiektów budowlanych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia TAURON Dystrybucja S.A. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Nysa Kłodzka na działkach w Kantorowicach nowych obiektów budowlanych, tj. budowa linii kablowych oraz złącza kablowo-pomiarowego w ramach zadania "Budowa przyłącza energetycznego do sieci nN dla zasilania domków letniskowych w Kantorowicach"

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia TAURON Dystrybucja S.A. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.pdf

Wersja XML