Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza Lewina Brzeskiego 2020

DOCXREJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA – KIEROWNIKA URZĘDU ROK 2020.docx
DOCXZarządzenie nr 12 z dnia 7.12.2020r. ws. powołania Komisji Likwidacyjnej.docx
DOCXZarządzenie nr OR.120.1.2020r. ws. zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.docx
DOCXZarządzenie nr OR.120.10.2020 z dnia 30.10.2020r. ws.wprowadzenia okresowych zmian w organizacji działalności jednostki i świadczenia pracy w formie telepracy w sytuacji zagrożenia COVID-19.docx
PDFZarządzenie nr OR.120.11.2020 z dnia 30.10.2020r. zmieniające zarządzenie ws. ustalenia zasad przydzielania posiłków i napojów profilaktycznych.pdf
PDFZarządzenie nr OR.120.13.2020 z dnia 28.12.2020r. ws. obowiązującego wymiaru czasu pracy oraz ustalenia dni wolnych w 2021r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.pdf
DOCXZarządzenie nr OR.120.2.2020 z dnia 31.03.2020r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej.docx
DOCXZarządzenie nr OR.120.2A.2020 z dnia 31.03.2020r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej.docx
DOCXZarządzenie nr OR.120.3.2020 z dnia 8.06.2020r. ws. wskazania koordynatora gminnego ds. informatyki w gminie Lewin Brzeski.docx
DOCXZarządzenie nr OR.120.4.2020 z dnia 12.06.2020r. ws. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lewin Brzeski.docx
DOCXZarządzenie nr OR.120.5.2020 z dnia 15.06.2020r. ws. udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.docx
DOCXZarządzenie nr OR.120.6.2020 z dnia 16.06.2020r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej.docx
PDFZarządzenie nr OR.120.7.2020 z dnia 27.08.2020r. ws. powołania Komisji dla dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne.pdf
DOCXZarządzenie nr OR.120.8.2020 z dnia 27.08.2020r. ws. wprowadzenia planu działania w dobie pandemii COVID-19.docx
PDFZarządzenie nr OR.120.9.2020 z dnia 14.10.2020r. ws. wprowadzenia zasad przebywania w budynku osób niebędących pracownikami Urzędu.pdf

Wersja XML