Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia wewnętrzne Burmistrza Lewina Brzeskiego 2021

DOCXREJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA – KIEROWNIKA URZĘDU ROK 2021.docx
DOCXZarządzenie nr 2 z dnia 12.02.2021r. zmieniające zarządzenie ws. wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.docx
DOCXZarządzenie nr 3 z dnia 11.03.2021r. ws. ustalenia Regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.docx
DOCXZarządzenie nr 4 z dnia 17.03.2021r. ws. wyznaczenia Administratora Aplikacji iPPK oraz udzielenia pełnomocnictwa.docx
DOCXZarządzenie nr 5 z dnia 1.10.2021r. zmieniające zarządzenie ws. wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.docx
DOCXZarządzenie nr OR.120.10.2021 z dnia 27.12.2021r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej.docx
DOCXZarządzenie nr OR.120.11.2021 z dnia 27.12.2021r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej.docx
DOCXZarządzenie nr OR.120.4.A.2020 z dnia 1.07.2021r.vws. powołania Komisji Rekrutacyjnej.docx
DOCXZarządzenie nr OR.120.5.A.2021 z dnia 28.10.2021r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej.docx
DOCXZarządzenie nr OR.120.6.2021 z dnia 15.11.2021r. ws. wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.docx
DOCZarządzenie nr OR.I.120.1.2021 z dnia 4.01.2021r. ws. wyznaczenia pracownika do przekazania akt z Wydziału oraz ustalenia terminu ich przekazywania do archiwum zakładowego.doc
DOCXZarządzenie nr OR.I.120.2021 z dnia 25.11.2021r. ws. powołania Komisji Likwidacyjnej.docx
DOCXZarządzenie nr OR.I.120.2021 z dnia 31.08.2021r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej.docx
DOCXZarządzenie nr OR.I.120.7.2021 z dnia 25.11.2021r. ws. obowiązującego wymiaru czasu pracy oraz ustalenia dni wolnych w 2022 roku.docx
DOCXZarządzenie nr OR.I.120.8.2021 z dnia 25.11.2021r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej.docx

Wersja XML