Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odnowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Lewin Brzeski – świetlica w miejscowości Mikolin - II postępowanie

PDFwybór oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFInformacja o złozonych ofertach.pdf

PDFinformacja o kwocie zabezpieczonej.pdf

DOCXMINIPORTAL IDENTYFIKATOR.docx
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFświetlica Mikolin SWZ.pdf
DOCwzór umowy-ŚWIETLICA Mikolin.doc
DOCXZałączniki do SWZ.docx

PDFdokumentacja fotowoltaika Mikolin.pdf
PDFMIKOLIN - SZKIC ALARMU.pdf
PDFPFU swietlica MIKOLIN przebudowa.pdf
PDFPrzedmiar-Mikolin-świetlica.pdf
PDFRZUT PARTERU.pdf
PDFZałączniki do PFU.pdf
 

Wersja XML