Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o powołaniu biegłego dla prowadzonego z udziałem społeczeństwa przedsięwzięcia dot. budowy instalacji fotowoltaicznej "Dobrzeń Wielki" Przecza Oldrzyszowice

Obwieszczenie o powołaniu biegłego w zakresie sporządzenia specjalistycznej opinii dotyczącej oceny zgodności zebranej i wytworzonej dokumentacji dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla prowadzonego z udziałem społeczeństwa przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych „Dobrzeń Wielki” Przecza Oldrzyszowice.

DOCXObwieszczenie o powołaniu biegłego dla prowadzonego z udziałem społeczeństwa przedsięwzięcia dot. budowy instalacji fotowoltaicznej Dobrzeń Wielki Przecza Oldrzyszowice.docx

Wersja XML