Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko i zawieszeniu postępowania dla budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w Mikolinie

Zawiadomienie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko i zawieszeniu postępowania do czasu opracowania raportu dla przedsięwzięcia z wniosku PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 178/6 w obrębie Mikolin, gmina Lewin Brzeski

DOCXZawiadomienie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko i zawieszeniu postępowania PCWO Mikolin dz.178-6 marzec 2022r..docx

Wersja XML