Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 462 odcinek Kopanie Łosiów ZDW marzec 2022

DOCXzawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej ZDW rozbudowa drogi woj. 462 Kopanie Łosiów marzec 2022i.docx
DOCDECYZJA ŚRODOWISKOWA ZDW rozbudowa drogi woj. nr 462 odcinek Łosiów Kopanie marzec 2022i.doc
DOCXZałącznik do decyzji środowiskowej Rozbudowa DW 462 Kopanie Łosiów Charakterystyka przedsięwziecia marzec 2022i.docx

Wersja XML