Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

Rodzaj zadania publicznego: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

Temat zadania publicznego: Upowszechnienie piłki nożnej wśród młodzieży skupionej w LZS-ach

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.pdf

Wersja XML